Në foto, maturë e pas vitit 1950 e gjimnazit të Gjirokastrës