Dini shprehje të tjera, Binadalës i feks majë e hundës!...