Byrek i pergatitur nga gjirokastritja Albana Maliko . Gjejeni me se eshte?