Pamjet më të Fundit në Gjirokastër të Kult-Art, Festës së Trashëgimisë organizuar nga TID Gjirokastra!