Foto e vitit 1955/ Klasa e Dytë e Shkollës Pedagogjike-Gjirokastër me Mësuesin Thoma Papapano