Gjeni emrin e burimit, ku ndodhet, me ujrat e cilit lume bashkohet dhe ...