Ne foto, burra te mire dhe gra zonja te krahines se Lunxherise