Aleksander Çipa nga FFK per gjirokastraonline: Nata e dytë e FFK Vlora dhe Lezha një shkëlqim i folkut shqiptar

Nata e dytë e FFK Gjirokastër

Vlora dhe Lezha një shkëlqim i folkut shqiptar

Një natë e shkëlqimtë kostumesh të kuruara me aq kujdes dhe pasuri ngjyrash, modele unike estetike, variante interpretimesh dhe karakteresh artistike. Balada dhe lirika që vijnë nga fondi aq i spikatur i poezisë orale shqiptare. Grupe aq tipologjikë të cilët shtojnë në kalendarin artistik të Gjirokastrës pasurim dhe trashëgimi të sjellë nga të gjitha trojet.

Kalaja e këngës shqiptare është sfidante e madhe e dasive administrative, por njëherësh e vetmja mundësi për të shpalosur “fletë më fletë” koloritin tonë etnokulturor dhe diversitetin e entiteteve etnokulturore sipas krahinave dhe grupeve.