Falë dhe shprehje nga e folura e qytetit të Gjirokastrës