Anastas Lako,fjalë dhe shprehje nga e folmja e qytetit të Gjirokastrës