in

Takim i Rëndesishëm në Gjirokastër/ Shoqëria Civile Kundër Veprimeve te Dhunshme

Trajnim në Gjirokaster për rritjen e kapaciteteve të aktorëve të shoqërisë civile që punojnë për parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm në Shqipëri.

Shoqeria civile e disa rretheve te vendit eshte mbledhur ne Gjirokaster. I ka bashkuar tema e parandalimit dhe luftimit te ekstremizmit dhe radikalizmit te dhunshem ne Shqiperi.

Trajnimi ka qene 3 ditor dhe eshte organizuar nga QNL mbi bazen e objektivave te projektit : Komunitetet te parat:krijimi i një Rrjeti të organizatave të shoqërisë civile për të adresuar ekstremizmin e dhunshëm – nga parandalimi në ri- integrim”.

Projekti qe zbatohet nga QNL në bashkëpunim me Forum MNE (Mal i Zi) dhe organizata partnere në rajon, ka mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.

What do you think?

Written by Admini

Kjo Fotografi Dhe Një Portret i Munguar!

Kur merrnim bukë me vete në udhëtim…