Gjeni se ku bie kjo rruge ne qytetin e Gjirokastres?!