Bashke me Vitin e Ri urojme ta gezojne Emrin te gjithe Vasilet