Lazarati në listën e Projekteve Ndihmëse ku Përfshihen 4 Fshatra Turistike në Gjirokastër!