Kujtim Gjonaj Nderohet me Titullin “ Nderi i Qarkut" Gjirokastër