Komentoni keto shprehje nga Fjalori E folme e qytetit te Gjirokastres