Qifqite e Gjirokastrës i mesuan t'i bejne edhe amerikanet