Ndiqni një reportazh të vitit 1980 për Sarandën, Ksamilin dhe Butrintin!