in ,

Fshati Dhoksat i Gjirokastrës Model i Transformimit të Turizmit/ Dhoksat Village of Gjirokastra, a Model of Transformation

Më shumë siguri, më shumë ekonomi, më pak ndotje në Dhoksat!

Zv. Ministrja e Mjedisit Ornela Çuçi ka postuar mbi investimin e realizuar ne fshatin Dhoksat te Gjirokastres…

Nga poçat e vjetër dhe të kushtueshëm, te llampat led që sigurojnë ndriçim me standarde europiane, efiçencë të lartë energjie, fatura më të ulëta dhe reduktim të shkarkimit të CO2.

Me investimin e realizuar së fundmi, Dhoksati është bërë model i transformimit dhe infrastrukturës së ndriçimit publik. Rrugicat dhe qendra e fshatit tashmë janë më të sigurta dhe pjesë e një infrastrukture që favorizon turizmin në një nga fshatrat e njohur për trashëgiminë unike kulturore dhe etnografike!

Falenderim i veçantë per Institutin e Kërkimeve Urbane, URI, per përkushtimin tuaj në këtë projekt të mbështetur nga GEF Small Grands.

* * *

More security, more economy, less pollution in Dhoksat Village!

Deputy. Environment Minister Ornela Cuci has posted on FB the investment made in the village of Dhoksat in Gjirokastra …

From old and expensive bulbs to led lamps that provide lighting to European standards, high energy efficiency, lower bills and reduced CO2 emissions.

With the recent investment, Dhoksati has become a model of transformation and public lighting infrastructure. The streets and center of the village are already safer and part of an infrastructure that favors tourism in one of the villages known for its unique cultural and ethnographic heritage!

www.GjirokastraOnline.com

What do you think?

Written by admin

Projekti Tiranë-Sarandë në 3 orë sapo u Anullua / Tirane-Sarande in 3 Hours Project just Canceled

Foto nga Fansat/ Drama Besa e vitit 1908. Ja për çfarë u shpenzuan të hollat e mbledhura?