Termet i fuqishem ne Greqi. Ne Krete banoret dalin nga banesat