Mërzia e Natyrës Ndëshkon! Rruga te "Kodra e Shtufit" në Gjirokastër Thërmohet!