Çdo varg ka një histori nga pas, një emër, një personazh...

Të keç-o ç`të keç-o
Bregn` e Ali Hashos-o
Kokonaren e Bakirit
Sarajn e Nelo Kabilit
Gjozduqet e Ismailit

Keto vargje jane mjaft të njohura për banorët e Gjirokastrës. Ato janë dhe në këngë. Përmenden shpesh në kafenetë apo odatë e qytetit.

Çdo varg ka një histori e pas një emër, një personazh.

Këtë radhë nuk po shkruajmë gjatë po do dëshironim pëlqimin dhe komentin tuaj.

Përse poeti popullor është shprehur i befasuar dhe kaq ëndërrimtar për mjediset dhe personazhet në këtë vjershë?

Pra çfarë dini dhe cili është komenti tuaj?!