Xhamija e Pazarit në Qytetin e Gjirokastrës e Restauruar-Faleminderit Ferdinand Makri për Fotot