Hë mo si u Gdhitë, Ju të Pazarit të Vjetër, me Trahana apo me Mumuligë? Po ju të tjerët?