Mirëmëngjesi nga qyteti që lindi nga dashuria dhe u shkatërrua nga urrejtja