Lejleku i parë i pranverës në qiellin e Gjirokastres ne aparatin e profesionistit te fotografise artistike Jorgo Buka