Kujtesë/ Dashuri, Mirënjohje dhe Nderim për Mësuesit !