" Ura e Zonjës", " Kollorcës", "Zerzebilit", " Gurit të Çiminxhit" Po të Tjerat?

Keto ura jane monumente kulture te shpallura qe para se te hynte viti 1990, shumica nga viti 1973.

Ato vleresoheshin te tilla dhe mirembaheshin per vlerat historike dhe ndertimore;te dallueshme nga njera tjetra, si ato te ndertuara ne qytet ashtu dhe ato ne krahina.

Disa jane me bina e me harqe ne kembe qe sherbejne per kembesoret, per lidhjen e lagjeve ne qytet dhe te tjerat per lidhjen e komunikinin e banoreve te fshatrave.

Per shumicen e tyre nuk dime gjendjen dhe mire eshte qe dhe te themi dicka mbase vlen per ata qe i kane lene ne harrese, pa mirembajtje, te vene dore.

Tjeter:  Nese kemi harruar ndonje e kujtoni.

Ura e Zonjës në fshatin Labovë. 1973

Ura e Kollorcës rreth 4 km në juglindje të Gjirokastrës. 1977

Ura në fshatin Haskovë. 1977

Ura në fshatin Grapsh në afërsi të rrugës nacionale. 1977

Ura në Subash mbi lumin Drino. 1977

Ura e Ujësjellësit të Sopotit mbi përroin e Bufanës, Lagja Dunavat.

1977.Ura e madhe e Gurit të Kaçarellos, mbi lumin Kaçarell, Sopik, Hllomo – Pogon. 1983

Ura e Gurit të Çiminxhit, mbi lumin e Sopikut në rrugën Skorë – Hollmo – Pogon. 1983

Ura e Nivanit (Nderanit) mbi lumin e Zagorisë, afër Manastirit të Nivanit, në rrugën Nivan – Nderan, Nivan – Zagori. 1983

Ura e Gurit të Hoshtevës mbi lumin e Zagorisë, gjatë rrugës Hoshtevë – Çajup, Hoshtevë – Zagori. 1983

Tre urat e vogla mbi përroin e Zerzebilit në Gjirokastër. 1977