Të Gjithë që Hynin në ato Kafene, Hidhnin Sytë me Respekt ne Fytyrën e Heroit të tyre