Per nusen lunxhote: Nuse zinxhiri kordhele/ Erdhe nuse përkëdhele/Për në portë, e në penxhere