Mësuesja Ermioni Çabeli Zhulla dhe nxenesi i fillores Jani Barxo, po te tjeret cilet jane ?