MAKSUT GJOCA - Mjeshtër i Mjekësisë Popullore nga Fshati Zhulat i Gjirokastrës!