Kujtesë/Në foto, Mjeshtri Andrea Kaçi dhe prestare të fabrikës të lëkurë këpucës në Gjirokastër