Kujtese/ Foto e ralle, Matura D 1977 e gjimnazit Asim Zeneli e Gjirokastres