Jeta kulturore artistike ne gjimnazin Asim Zeneli te qytetit te Gjirokastres ( 5 foto)