Ja si ishte në vitet 30 lagjja Pllakë-Dervish Bej ( Punetore)