A ia dini kuptimin? Fjalë dhe shprehje nga Fjalori i së Folmes së Gjirokastrës