A ia dini kuptimin? Fjalë dhe shprehje nga Fjalori i së Folmes së Gjirokastrës

Ali hoxha,hoxhë aliu
Allahqerim
Anagulë

Berbeculë
Beronjë
Bekshi

Capacul
cicibune
capraz

donatis
dorëshpuar
dokëndis

Djalë vendi-baltë ergjëndi
Dhjamë nga pleshti s`nxirret
E keqja rri prapa veshit

Gjashtë vjet ne Hundëkuq, më vate mundimi huq.
Hunda mbi qiparisë , morrat mbi kurriz

 

I ligu me të liga shkon
Mallkimi i nënës- më i mirë se urimi i botës.
Na thinjën hallet, jo malet.
I miri të hap derën, i ligu i vë ferën
S`behet dasma me fasule, po me mish edhe me tule.