Gjejeni, me ujë të ëmbël dhe të pastër qelibar, kur egërsohet, turbullohet e asgjë se ndal!