Sot për mëngjes gatuam trahananë e ëmbel, sa shume qe na shijoi!