Ja me sa përkushtim punonin mësueset për gjallërimin e jetës kulturore në Gjirokastër  nga viti...

Nga viti 1955 mesueset e shkollave te qytetit te Gjirokastres, krahas punes per edukimin dhe formimin e nxenesve, jashte kohes se punes merreshin edhe me veprimtari shoqerore, sidomos me aktivitete kulturore masive, ne korin e pallatit te kultures, ne grupin amator te teatrit etj.

Kjo foto qe kemi percjelle eshte e vjeter ne kohe por e fresket ne kujtimet e njerezve qe kane ndjekur aktivitetet e mesueseve, me shembull e ndikim edhe tek vajzat dhe grate e qytetit ne veprimtarite kulturore.

Mesueset benin pjese dhe ne grupin e teatrit qe drejtohej nga aktori i Teatrit Popullor Prokop Mima qe kish ardhur ne Gjirokaster per gjallerimin e levizjes teatrore amatore.

Me pas disa mesuese u aktivizuan edhe ne pjese te tjera , “Lulja e Kujtimit”, “Mbi germadha”,  “ Banoret e shkalles-6” etj.