Pamjet Hynore të Qytetit të Gurtë që Mahnitën Botën! Faleminderit Fansave të Gjirokastra Online!