Doli nga shtypi libri “Pazari i vjeter, lagjja ku lindi qyteti ne kujtimet e mia”

Doli nga shtypi libri “Pazari i vjeter lagjja ku lindi qyteti ne kujtimet e mia”, libri i 6 i ciklit ” Libri i Qytetit” me botime per historine, traditen, kulturen dhe personalitete te Gjirokastres.

Autori Andon Lula ne 300 faqe sjelle pjese nga historia e lagjes se pare te qytetit te Gjirokastres, mbi bazen e te dhenave historike dhe kujtimeve te tij, veçanerisht per jeten e lagjes pas viteve `55 e larte.

 

Materialet dhe kujtimet e autorit shoqerohen edhe me 180 foto te shtepive karakteristike, familjeve dhe portrete te banoreve te saj, te vjeter e te rinj.

Keto autori i ka konceptuar dhe sistemuar kryesisht në disa kapituj ku me i rendesishem eshte kapitulli FAMILJET me te dhena dhe kujtime po jo pema gjenealogjike e tyre.

Ne kapituj te tjere shkruhet per marredheniet, zakonet e traditat, dasmat, festat familjare e fetare, per personalitete dhe burra te thjeshte te lagjes me kontribute ne zhvillimin e saj dhe qytetit ne pergjithesi.

Libri mbyllet me foto te ndryshme qe sjellin  pamje te lagjes, familjeve etj.

Ne Tirane librin e gjeni tek DESING STUDIO perballe me BLACK DIAMOND HOTEL, Rruga “Siri Kodra” prane Selvise.Cel. 0682134772.

Ne Gjirokaster, per porosi beni telefon ne numrin 0692792417.