Ne pergjigje te kerkesave tuaja ja fotot qe flasin per mall dhe kujtime!

Ne pergjigje te kerkesave tuaja:

Ja fotot qe ju ofrojne me qytetin, me rruget, shtepite, avlite, sokaket dhe sheshet qe kane qene e mbeten te dashura dhe te kujtuara, qe ndezin mall e nostalgji vecanerisht per ata qe kane vite pa i pare, pa shkelur ne guret e kalldremeve.

LE TE FILLOJME DUKE I PERCJELLE NJE E NGA NJE NE PLOTESIM TE DESHIRES TUAJ QE EDHE ME PAS TA VAZHDOJME KETE RUBRIKE ME FOTO QE FLASIN PER MALL DHE KUJTIME!