Ure e re mbi lumin e fshatit Arrëz e Madhe ne zonen e Luftinjes