Trashesia e bores ne fshatin Mashkullore ka arritur ne 1,5 metra