Tani, është prekur nga virusi edhe një gazetar shqiptar