Situatë e Vështirë nga Rreshjet! Rezikohet Bllokimi i Rrugës Nacionale në Gjirokastër!