Shpallet Gjendja e Fatkeqesise Natyrore ne Shqiperi

Qeveria ka vendosur të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Në vendimin e publikuar në Fletoren Zyrtare, thuhet se gjendja e fatkeqësisë natyrore shpallet në të gjithë vendin për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.