Shkrimtari Pajtim Çaushi ne Krye të Klubit të Krijuesve Jonianë

Shkrimtari Pajtim Çaushi ne Krye të Klubit të Krijuesve Jonianë

Sipas tradites dhe pervojes te krijuar ne vite, krijuesit sarandiote Joniane u mblodhen per te bere bilancin e punes krijuese dhe zgjedhjet e reja te Klubit.

Gjate vitit te kaluar ata kane krijuar vepra te arrira artistikisht dhe te pelqyera nga lexuesit e shumte.
Paraqitjen e veprimtarise krijuese e ka bere kryetari i Klubit  Joniane Pajtim Çaushi qe ka vleresuar krijimtarine e anetareve dhe me pas eshte vazhduar me diskutime dhe zgjedhjet e reja.

Kryetar i Klubit u rizgjodh shkrimtari Pajtim Çaushi.