Sfidat e punësimit të grave në Gjirokastër, përpjekje për të afruar ato në nevojë!