Salmonella, Një Sëmundje me Origjinë nga Ushqimi

Salmonella, shkaku më i zakonshëm i sëmundjeve që shkaktohen nga ushqimi në Bashkimin Europian

Pothuaj një në tre sëmundje me origjinë nga ushqimi në BE në 2018 u shkaktuan nga Salmonella. Kjo është një nga gjetjet kryesore të raportit vjetor mbi tendencat dhe burimet e zoonozave të botuara nga Autoriteti Europian i Sigurisë së Ushqimit (EFSA) dhe Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC).

Në vitin 2018, Shtetet Anëtare të BE-së raportuan 5.146 semundje me origjinë nga ushqimi që prekin 48.365 njerëz. Një sëmundje me origjinë nga ushqimi është një incident gjatë të cilit të paktën dy persona kontraktojnë të njejtën sëmundje nga i njejti ushqim ose pije e kontaminuar.
Sllovakia, Spanja dhe Polonia përbënin 67% të 1.581 shpërthimeve të Salmonelës. Këto shpërthime lidheshin kryesisht me vezët.

“Gjetjet nga Eurobarometri ynë i fundit tregojnë se më pak se një e treta e qytetarëve europianë rëndisin helmimin nga ushqimi dhe bakteret në pesë shqetësimet e tyre të para kur bëhet fjalë për sigurinë ushqimore. Numri i shpërthimeve të raportuara sugjeron që ka hapësirë për ndërgjegjësimin e konsumatorëve, pasi shumë sëmundje që vijnë nga ushqimi janë të parandalueshme duke përmirësuar masat higjienike gjatë trajtimit dhe përgatitjes së ushqimit” – tha shkencëtari kryesor i EFSA-s Marta Hugas.

Salmoneloza ishte infeksioni i dytë më i zakonshëm gastrointestinal i raportuar te njerëzit në BE (91,857 raste të raportuara), pas kampilobakteriozës (246,571).